K

K

2007, Bravo Records

List of Songs

 • Siya Na Ba? Lyrics
  Words & music by George Canseco
  
  Siya na ba ang pag-ibig mo ngayon
  Siya na ba'y pang habang panahon
  Siya na ba nang tayo'y magkagalit
  Siya na ba'ng aking kapalit.
  Siya ba'y bulag din sa 'yong mga kataksilan
  Kunwa'y bingi rin sa masamang usap-usapan
  Naniniwala sa kasinungalingan mo
  Labis din kayang mahal ka niya tulad ko
  Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian
  At di niya kaya ang ikaw ay mapagtimpian
  Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian
  Kung nais mong magbalik sinta
  Alam mong tatanggapin kita di ba
  Ngunit kung siya'y mahal mo ngang tunay
  Ikaw sana'y magbagong-buhay
  Kung ikaw ay tunay niya ring mahal
  Nasa inyo ang aking dasal
  Siya ba'y bulag din sa 'yong mga kataksilan
  Kunwa'y bingi rin sa masamang usap-usapan
  Naniniwala sa kasinungalingan mo
  Labis din kayang mahal ka niya tulad ko
  Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian
  At di niya kaya ang ikaw ay mapagtimpian
  Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian
  O siya na nga ba o di mo lang mahindian
  Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian
  Siyang siya na nga ba o di mo lang mahindian
  Mahal mo nga ba...mahal mo nga ba
  Mahal mo nga ba...
  Mahal mo siya... mahal mo ba