Magbalik Ka Na Mahal
Composed by Ryan Cayabyab; Written by Ryan Cayabyab & Bien Lumbera

Bawat patak man ng ulang masinsin
Ay lagyan ng talim
Ako ay sasayi
'Di ko iindahin
Ang ulos at hiwa ng mumunting patalim

Ang iyong kalinga ay kanlungang matibay
Lilim nito ay langit na aking tanggulan
'Pag ito'y natiklop, lalantahin ng araw
Lulunurin ng unos ang marupok kong buhay

Aking hihintayin ang iyong pasabi
Magbalik ka na mahal.

Ang iyong kalinga ay kanlungang matibay
Lilim nito ay langit na aking tanggulan
'Pag ito'y natiklop, lalantahin ng araw
Lulunurin ng unos
Ang marupok kong buhay

Aking hihintayin ang iyong pasabi
Magbalik ka na mahal