Siya Na Ba?
Words & music by George Canseco

Siya na ba ang pag-ibig mo ngayon
Siya na ba'y pang habang panahon
Siya na ba nang tayo'y magkagalit
Siya na ba'ng aking kapalit.

Siya ba'y bulag din sa 'yong mga kataksilan
Kunwa'y bingi rin sa masamang usap-usapan
Naniniwala sa kasinungalingan mo
Labis din kayang mahal ka niya tulad ko

Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian
At di niya kaya ang ikaw ay mapagtimpian
Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian
Kung nais mong magbalik sinta
Alam mong tatanggapin kita di ba

Ngunit kung siya'y mahal mo ngang tunay
Ikaw sana'y magbagong-buhay
Kung ikaw ay tunay niya ring mahal
Nasa inyo ang aking dasal

Siya ba'y bulag din sa 'yong mga kataksilan
Kunwa'y bingi rin sa masamang usap-usapan
Naniniwala sa kasinungalingan mo
Labis din kayang mahal ka niya tulad ko

Ngunit kung di siya ang may ganitong katangian
At di niya kaya ang ikaw ay mapagtimpian
Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian

O siya na nga ba o di mo lang mahindian
Mahal mo nga ba o di mo lang mahindian
Siyang siya na nga ba o di mo lang mahindian
Mahal mo nga ba...mahal mo nga ba
Mahal mo nga ba...
Mahal mo siya... mahal mo ba