BA'T MAHIHIYANG SABIHIN
1991, Viva Records

Ba't Mahihiyang Sabihin
Hook Me Up
Seloso
Baby Bumalik Ka
Bag You
Green
Use Me
Hard
Ang Ibig Sabihin Nito